Emitor Opole
logo pca

PRACOWNIA DOKUMENTACJI ŚRODOWISKA

Oznaczenia wykonywane w Pracowni Dokumentacji Badań Środowiska są zgodne z certyfikatem PCA AB 833


Metody akredytowane


L.p. Oznaczenie i zakres Badane cechy i metody badawcze Normy / Procedury badawcze
ŚRODOWISKO OGÓLNE

1.

Środowisko ogólne :
- Hałas pochodzący od instalacji, urządzeń  i zakładów przemysłowych
Równoważny poziom dźwięku Zakres: (24 - 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN ( z obliczeń)

 
Załącznik nr 7 do Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dn. 30.10.2014r  (Dz. U. Nr 2014 poz. 1542) z wyłączeniem punktu F

2.

Środowisko ogólne:
-Hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych
Równoważny poziom dźwięku Zakres: (24 - 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN ( z obliczeń)

 
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministerstwa Środowiska z dn.16.06.2011r (Dz. U. Nr 140 poz. 824) z wyłączeniem punktu H

3.

Środowisko ogólne:
-Hałas - pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
Równoważny poziom dźwięku A
Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (21 - 137) dB
Metoda pomiarowa bezpośrednia
Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T ( z obliczeń)

 

PN-87/B-02156
 

 


Pracownia Dokumentacji Środowiska


Tel. 77 402 80 37
Donata Zajączkowska - tel. kom. 607 978 897

E-mail:  emitor@op.pl