Emitor Opole
logo pca


KONTAKTZakład Wykonywania Pomiarów
EMITOR S. C.

ul. Olimpijska 6, 45-681 Opole
Tel./Fax: 77 455 60 37
E-mail: emitor@op.pl


NIP: 754-006-81-81
REGON: 530588320
DYREKCJA

Teresa Górecka

Dyrektor Techniczny
tel. kom. 509 264 531


Donata Zajączkowska

Dyrektor Organizacyjny
 tel. kom. 607 978 897

 PRACOWNIE

Pracownia Badania
Wody i Ścieków (tel. 77 4554395)

Z-ca Kierownika- Weronika Walkowiak-Lubczyk
tel. kom. 509 264 539
              

 

Pracownia Badania Powietrza (tel. 77 4556037)

Teresa Górecka
tel. kom. 509 264 531


Pracownia Dokumentacji
Środowiska  (tel. 77 4028037)

Donata Zajączkowska
tel. kom. 607 978 897


 Pracownia Higieny Pracy (tel. 77 4028037)

Donata Zajączkowska
tel. kom. 607 978 897


Pracownia Projektowa
Ochrony Środowiska (tel. 77 4556037)

Teresa Górecka
tel. kom. 509 264 531

Donata Zajączkowska
tel. kom. 607 978 897