Emitor Opole
logo pca

Słów parę o naszej firmie


Spółka ZWP Emitor powstała w 1984 roku i jest jedną z najstarszych w kraju firm prywatnych w tej branży. Od początku swego istnienia bardzo prężnie inwestowała w rozwój potencjału technicznego i kadrowego. Nasze Pracownie Badawcze posiadają szeroki zakres akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji – AB 833.

Nasze Pracownie wykonują usługi badawcze w zakresie:Pracownia Badania Wody i Ścieków:
- pobieranie i badania fizyko-chemiczne wód, ścieków i osadów

Pracownia Badania Powietrza:
- badania stężeń i emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, LZO, TOC, WWA, HCl, HF, metali ciężkich, PCDD/PCDFs, PCB typu dioksyn, określania skuteczności działania urządzeń redukujących zanieczyszczenia, monitoring składowisk odpadów.

Pracownia Higieny Pracy:
- badania czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy ( hałas, zapylenie, krzemionka, mikroklimat, toksykologia, oświetlenie, drgania mechaniczne ) - wentylacja – jej rozkład i skuteczność - hałas środowiskowy ( komunalny, komunikacyjny, z instalacji przemysłowych )

Pracownie Projektowe i Dokumentacji:
- opracowywanie dokumentacji do uzyskania decyzji i pozwoleń administracyjnych w zakresie: pozwoleń zintegrowanych, pozwoleń sektorowych do wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, programów postępowania i gospodarki odpadami, operatów wodno-prawnych, raportów oddziaływania na środowisko, Kart Informacyjnych Przedsięwzięcia, Ocen Stanu Technicznego urządzeń i instalacji służących ochronie środowiska, itp.

Przy realizacji niektórych z w/w badań i opracowań współpracujemy z wieloma akredytowanymi laboratoriami, ośrodkami akademickimi, instytutami badawczymi oraz niezależnymi ekspertami.

Naszymi klientami jest wiele firm z różnych branż począwszy od małych zakładów pracy po duże z tradycjami, uznane na rynku zagranicznym i krajowym.

W celu doskonalenia naszych kompetencji i kwalifikacji personelu uczestniczymy w branżowych szkoleniach, bierzemy udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych i badaniach biegłości. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi organizując praktyki oraz staże zawodowe i doktoranckie. Oferujemy swoim klientom profesjonalną obsługę, pełną dyspozycyjność, terminową realizację, możliwość stałej współpracy i długoterminowej obsługi oraz korzystne ceny.