Emitor Opole
logo pca

PRACOWNIA BADANIA POWIETRZA

2013-11-09

GASMET 4000-DX

 Naszym najnowszym zakupem dla Pracowni Badania Powietrza jest urządzenie  GASMET 4000- DX pozwalający na jednoczesny pomiar do 50 związków chemicznych.
Oznaczenia wykonywane w Pracowni Badania Powietrza są zgodne z certyfikatem PCA AB 833


Metody akredytowane


L.p. Oznaczenia Zakres Normy / Procedury badawcze Metody badawcze
GAZY ODLOTOWE

1.

Strumień objętości gazów
>10 Pa
 
PN-Z-04030-7:1994
 
Metoda spiętrzenia 

2.

Emisja/Stężenia pyłu
0,001-100 g/m3
Metoda grawimetryczna

3.

O 
2,0-25%
PN-ISO 10396:2001
Procedura badawcza PB/LBP/08 wyd. 1 z dn. 19.06.2017r

 
Metoda elektrochemiczna

4.

O  2,0-22% Metoda celi cyrkonowej
  O2
 
0,1-21,0% Metoda paramagnetyczna

6.

SO 4,0-4500 mg/m3 Metoda FTIR

7.

SO 10,0-6000 mg/m3 Metoda NDIR

9.

NOx    7,0-5000 mg/m3 Metoda CLD

11.

NO  5,0-4000 mg/m3 Metoda CLD

12.

NO    3,0-1000 mg/m3 Metoda FTIR

13.

NO2  3,0-200 mg/m3 Metoda FTIR

14.

N2O    3,0-350 mg/m3 Metoda FTIR

15.

CO     3,0-6000 mg/m3 Metoda NDIR

16.

CO     300-25000 mg/m3 Metoda NDIR

17.

CO    3,0-5000 mg/m3 Metoda FTIR

18.

NH   1,0-75 mg/m3 Metoda FTIR

19.

HF    0,2-24 mg/m3 Metoda FTIR

20.

HCl                                 1,0-110 mg/m3 Metoda FTIR

21.
CO2 0,5-30% Metoda NDIR

22.
CO2 05-25% Metoda FTIR

21.

HCl                                 1,0-110 mg/m3 Metoda spektrofotometryczna

22.

TOC 3,0-500 mg/m3 PN-EN 12619:2013 Metoda FID

24.

Skuteczność odpylania 0,001-100 g/m3 PN-Z-04030-7:1994
PN-87/M-34129
Metoda A
Metoda grawimetryczna
GAZ SKŁADOWISKOWY

25.

CH4  0,5-40% PB/LBP/01
wyd. 8  z dnia 24.05.2018 r.
Metoda IR

26.

CO   0,5-25% Metoda IR

27.

O2   2,0-25% Metoda elektrochemiczna

28.

Prędkość przepływu 0,1-20,0 m/s Metoda termoanemometryczna
POBIERANIE PRÓBEK

29.

Al, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Sn, Zn, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Tl, V - PN-Z-04030-7:1994 Metoda filtracyjna

30.

As, Cd,Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V - PN-EN 14385:2005 Metoda filtracyjna

31.

Hg - PN-EN-13211+ AC:2006 Metoda filtracyjno-aspiracyjna

32.

PCDD/PCDFs oraz PCB typu dioksyn - PN-EN 1948-1:2006 Metoda filtracyjno-kondensacyjna

33.

NH3, H2SO4, H2S - PB/LBP/06 wyd. 4 z dnia 19.06.2017r Metoda aspiracyjna

34.

HF - ISO 15713:2006 Metoda aspiracyjna

35.

Związki organiczne - PN-EN 13649:2005 Metoda z zastosowaniem węgla aktywnego

36.

Związki organiczne - PN-Z-04008-4:1999 Metoda z zastosowaniem adsorberów i roztworów pochłaniających

37.

WWA - ISO 11338-1:2003
Metoda filtracyjno-kondensacyjno- absorpcyjna

38.

HCL
- PN-EN 1911:2011 Metoda aspiracyjna

 

Pliki do pobrania

Informacje od klienta
Przegląd zamówienia LBP

Pracownia Badania Powietrza


Tel. 77 402 80 37
Teresa Górecka- tel. kom. 509 264 531
E-mail: emitor@op.pl